خدمات ارز کردیت

اپلای

شما می توانید کلیه پرداخت های آموزشی و دانشگاهی خود را از طزیق ارز کردیت انجام دهید.
این خدمات شامل موارد زیر می شود:
1. اپلای
2. پرداخت شهریه
3. آزمون های بین الملل
4. کنفرانس و ژورنال
برای دریافت هر گونه خدمت، ابتدا پروفایل کاربری خود را ایحاد نمایید و سپس اقدام به خرید نمایید.

خدمات مسافرتی، مهاجرتی و اقامتی

شما هم مانند هز دانشجوی دیگر، نیازمند پرداخت برخی هزینه ها، مانند هزینه خوابگاه، شهریه دانشگاه و دیگر هزینه ها هستید. در صورتی که می خواهید برای پرداخت این هزینه ها به جساب های دانشگاه، از حسابهای بانگی داخلی خود استفاده نمایید، می توانید از تیم ارز کردیت کمک بگیرید.

خرید اینترنتی

برای شرکت در آزمون های بین المللی، نیازمند آن هستید که هزینه شرکت در آزمون را به جساب موسسه مورد نظر پرداخت کنید. برای انجام این پرداخت، می توانید روی کمک نیک ارز کردیت حساب کنید.

خدمات بانکی، ارزی و حواله

برای شرکت در آزمون های بین المللی، نیازمند آن هستید که هزینه شرکت در آزمون را به جساب موسسه مورد نظر پرداخت کنید. برای انجام این پرداخت، می توانید روی کمک نیک ارز کردیت حساب کنید.