ویزای توریستی

ویزای توریستی

برای ادامه تحصیا در دانشگاه‌های خارج از کشور، نیارمند آن هستید که هزینه‌های مورد نیاز برای بررسی مدارک و هویت تان در دانشگاه و کشور مقصد را پرداخت نمایید. برای دریافت خدمات پرداخت در این حوزه، میتوانید از ما کمک بگیرید.